Kancelář prezidenta republikyHrad I. nádvoří č. p. 1

Hradčany

119 08 Praha 1

Datum: 23. prosince 2015

Předmět: Odpověď Kanceláře prezidenta republiky Mgr. Radomíře Dvořákové, McA


Vážená paní magistro,

k Vašemu podnětu ze dne 21. prosince 2015, kterým jste se obrátila na předsedu Ústavního soudu a prezidenta republiky a který se týká některých soudců Ústavního soudu, sděluji, že prezidentu republiky sice podle čl. 62 písm. e) Ústavy České republiky přísluší jmenovat soudce Ústavního soudu, ale nemá ani kompetenci dát podnět k zahájení kárného řízení se soudcem Ústavního soudu, natož jej z funkce odvolat; funkce soudce Ústavního soudu zaniká jen v případech stanovených v § 7 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

S pozdravem

JUDr. Václav Pelikán v.r., ředitel

Odbor legislativy a práva